ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่/เวลา   แหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
08 มิ.ย. 2564 07:00   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 มิถุนายน 2564 รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 09:06   YCI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 08:56   YCI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 08:56   YCI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 08:55   YCI งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
17 พ.ค. 2564 08:48   YCI กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขRD) รายละเอียด
17 พ.ค. 2564 07:15   YCI กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด
07 พ.ค. 2564 22:18   YCI แจ้งบริษัทย่อย เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
07 พ.ค. 2564 17:19   YCI แจ้งบริษัทย่อย เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ รายละเอียด
12 เม.ย. 2564 08:37   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) แล้ว หรือครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) แล้ว รายละเอียด
01 มี.ค. 2564 09:01   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 10 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 13:24   YCI รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 08:56   YCI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 08:46   YCI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 08:43   YCI สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 08:43   YCI งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ZIP
11 ก.พ. 2564 13:09   YCI แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 รายละเอียด
13 ม.ค. 2564 17:57   YCI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
12 ม.ค. 2564 07:08   SET หุ้นเพิ่มทุนของ YCI เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 13 มกราคม 2564 รายละเอียด
08 ม.ค. 2564 17:34   YCI แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)แก้ไข รายละเอียด